Tuesday, August 18, 2015

ฝึกงานวันแรก 17 สิงหาคม 2558

          ผู้ฝึกได้เข้าร่วมการฝึกงานกับ บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด โดยวันแรกได้เข้าพบปะกับพี่ๆพนักงานบริษัทในตำแหน่งต่างโดยแนะนำตัวให้รู้จักกับทุกคนทำความรู้จัก เพื่อให้ง่ายต่อการร่วมกันทำงาน โดยมีข้อกำหนดในการทำงานต้องประชุมเพื่อหารือระดมสมองในการออกแบบ วันจันทร์ โดยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในการออกแบบรับงานทดลองออกแบบร่วมสเก็ตช์ไอเดียการออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Mr.Noodle รส Masala และดราฟต์สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของ "Lapkin"


 ดูตัวอย่างผลงานเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวงานและซักถามอภิปรายในที่ประชุม
 ร่วมสเก็ตช์ไอเดียการออกแบบ โลโก้และผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Mr.Noodle รส Masala
 ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบงาน ในส่วนต่างๆ
 ดราฟต์สัญลักษณ์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ของ "Lapkin"
 ศึกษารูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ภาพบรรยากาศการทำงานในบริษัท

No comments:

Post a Comment