About Allidea Sudio

ประวัติของหน่วยงาน
    Allidea Studio เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 2 พันธมิตรครีเอทีฟรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี 2005 จุดประกายความคิดจาก Furoshiki หรือการห่อของขวัญตามธรรมเนียมญี่ปุ่นที่สื่อความหาายถึงการให้ที่ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า และการรับที่นอบน้อมอ่อนโยน แนวคิดที่ละเอียดอ่อนและใส่ใจรายละเอียดเช่นนี้ทำให้ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีผล งานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และละเมียดละไมในระดับโลก เราจึงนำแนวคิดแบบญี่ปุ่นมาผสานกับงานออกแบบด้วยบุคลิกของศิลปินไทยที่มี ความประณีตบรรจง กลายเป็นงานศิลปะ Fusion ที่มีมิติ, อารมณ์และสามารถถ่ายทอด Brand Personality ออกมาได้อย่างลงตัวในงานออกแบบหลากหลายประเภท อาทิ งานออกแบบโลโก้ (Logo Design), ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packging Design), ออกแบบเว็บไซต์ (Web Interior Design) รวมไปถึงงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือ Media ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผลงานของเราสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดในตัวสินค้าของคุณให้สูง ขึ้น (Value Added) และที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปต่อยอดทางการตลาดได้นั้นเอง

     ใน ปี 2011 บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด (Allidea Studio Co., Ltd.) ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และกลายเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งยุโรปและอเมริกา ด้วยปณิธานที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด นั้นคือการสร้างงานออกแบบที่ให้ความสำคัญรอบด้านครบ 360 องศา ไม่ใช่แค่เพียงความสวยงาม แต่จะต้องสื่อบุคลิกของแบนนด์ได้อย่างโดดเด่นและแฝงกลยุทธ์การต่อยอดทางการ ตลาดได้อย่างมีชั้นเชิงด้วย

วิสัยทัศน์
        เพื่อนที่อยู่เคียงข้างความสำเร็จของทุกแบรนด์ตลอดไป
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ใน 5 ของโลกในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design), งานออกแบบโลโก้ (Logo Design), ออกแบบเว็บไซต์ (Web Interior Design) ด้วยแนวศิลปะ Fusion ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เราจะเป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ตั้งแต่ก้าวแรกและเป็นเพื่อนที่ยืนหยัดเคียงข้างความสำเร็จในแบรนด์ของคุณตลอดไป ให้คุณมีกลยุทธ์ครบครัน พร้อมช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาดและยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในสนามการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือนในปัจจุบันได้อย่างภาคภูมิ

ที่มา : http://allideastudio.co.th/

หน้าที่และการบริการของออลไอเดียสตูดิโอ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

        ออกแบบบรรจุุภัณฑ์ : เมื่อการจดจำในแบรนด์สินค้า (Branding) สามารถสร้างให้มีอยู่ได้ในทุกที่ ดังนั้น บรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น กล่อง หลอด ซอง กระปุก หรือตลับ จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ภาชนะบรรจุ หรือ ห่อหุ้มสินค้าอีกต่อไปแต่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าด้วยเราให้บริการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) โดยนำเอาการสร้างบุคลิกของแบรนด์ Brand Personality มาเป็นแนวคิดหลัก และ พัฒนาออกมาให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ของสินค้าให้มากที่สุดนี่คือความใส่ใจของเราที่จะสร้างมูลค่าทางการตลาด (Value Added) ให้กับสินค้าของคุณ

        บริการของเรา : รับผลิตบรรจุุภัณฑ์ เครื่องสำอาง (Cosmetic Packaging Design) อาทิ หลอดบรรจุุภัณฑ์ เครื่องสำอาง (Cosmetic tube Packaging), ออกแบบบรรจุภัณฑ์ & ผลิตกระปุกบรรจุุภัณฑ์ เครื่องสำอาง (Cosmetic Bottle Packaging), บรรจุุภัณฑ์ สำหรับใส่อาหาร (Food Packaging) และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ (Other Packaging), ออกแบบผลิตภัณฑ์ / ออกแบบบรรจุภัณฑ์ / รับออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบโลโก้ ( Logo Design )

        ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสินค้า (Logo design) นั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์ (Brand) หรือ สินค้าของคุณสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงกับความต้องการขององค์กร หรือ รูปแบบของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรงกับความต้องการของลักษณะประเภทสินค้าได้มากขึ้น ออกแบบโลโก้ เปรียบเสมือนหน้าตาของกิจการ หน้าตาของเจ้าของสินค้า หรือ หน้าตาของสินค้า ดุจดั่งเงาตามตัวซึ่งจะสะท้อนภาพลักษณ์ ลักษณะ ท่าทางของสินค้านั้นๆ (Product personality) ต่อสายตาผู้บริโภค เช่น บริษัท Allideastudio เป็นบริษัทที่มีความกระตืนรือร้น เป็นผู้นำทางด้านงาน ออกแบบโลโก้ เป็นศูนย์รวมความสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ ซึ่งถูกสื่อผ่าน โลโก้ของบริษัท Allideastudio ที่เป๊นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง ที่ใช้สีเหลืองในการอธิบายความกระตือรือร้น (Enthusiastic) มีพลังงาน (Energetic) มีความสว่างไสว (Brightness) มีรูปลักษณ์เป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมที่แสดงออกถึงกล่องที่ บรรจุความสร้างสรรค์ บรรจุความคิด ในเรื่องงานออกแบบ และ สุดท้ายตัว A ซึ่งเป็นชื่อโลโก้ของทางบริษัท ไม่ใช่แค่เป็นตัวย่อของชื่อบริษัท Allideastudio เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงการริเริ่ม (Innovative) การเริ่มต้น (Beginning) ในการ ออกแบบโลโก้ ธุรกิจของคุณ

        ในทุกวันนี้งานออกแบบไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบบ้าน สินค้า หรือ งานจัดแสดงที่นำในส่วนของงานศิลปะ มาประยุกต์นั้น ล้วนจะมีหลักการทางฮวงจุ้ย (Fortune principle) นำมาช่วยในงาน ออกแบบโลโก้และ เป็นที่แน่นอนว่าทางบริษัท Allideastudio ก็ได้นำในส่วนของหลักฮวงจุ้ยมาเป็นส่วนช่วยใน งานออกแบบด้วยเช่นกัน งานออกแบบฮวงจุ้ยของบริษัท Allideastudio นั้นจะทำให้ ออกแบบโลโก้ ของคุณมีความหมายในเชิงลักษณะของความเป็นมงคล ต่อการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่แตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับงาน ออกแบบโลโก้ กับบริษัทอื่นๆ

        งานออกแบบของเรา : ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food product logo design)ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (Drink product logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน (Home equipment logo design)ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Furniture logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านการ ออกแบบโลโก้ และ การพัฒนาแบรนด์ อีกด้วย (Brand developer and consultant)

การออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ทำได้มากกว่าที่คุณคิด แล้วการทำธุรกิจของคุณจะเปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบ
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าคุณ

        รูปแบบการซื้อของผู้บริโภค (Consumer behavior) ในช่วงเวลา 10 ปีก่อนนั้นจะเป็นรูปแบบง่ายๆ
3 ขั้นตอน ซึ่งก็คือ ลำดับแรกเห็นสื่อหรือโฆษณาจากทางโทรทัศน์ ลำดับถัดไปเกิดทัศนะคติ อารมณ์และความคิดต่อตัวผลิตภัณฑ์ และลำดับสุดท้ายเดินทางไปซื้อผลิตภัณฑ์จากห้างร้านหรือโชว์ห่วย แต่ในปัจจุบัน website มีความสำคัญมากไม่แพ้ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือสื่อโฆษณาอื่นๆในท้องตลาด website ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคซึ่ง จะเข้าไปแทรกอยู่หลังจากที่ผู้บริโภคได้รับสื่อหรือรับรู้ถึงการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์นั้นๆในท้องตลาด ผู้บริโภคจะทำการใช้ web search engine ในการค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเรียกว่า zero moment of truth และเป็นที่แน่นอนหลังจากใช้ web search engine หรือ webboard ที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตาม social network ต่างๆ (Consumer verbalization) จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น ผู้ให้บริการและเจ้าของสินค้าจึงจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการออกแบบที่ดึงดูด ความน่าเชื่อถือ และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าสามารถเจอได้ในโลกอินเตอร์เน็ต ก็จะทำให้ยอดขายเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล ด้วยการลงทุนที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอน


การออกแบบอีเว้นต์ (Event Design) 

        ในปัจจุบันคงไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการของบริษัทและผู้ประกอบการต่างๆ จะต้องมีการทำการตลาดในส่วนของการออกงาน Event ซึ่งจะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการได้มีโอกาสแนะนำในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และทำการประชาสัมพันธ์ (Public relations) ไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการจัดงาน Event และการออกงาน Event ของผู้ประกอบการต่างๆนั้น เป็นที่แน่นอนว่าลักษณะของสถานที่และงานจัดแสดงสินค้าก็ต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าและบริการเช่นกัน

        แต่หากมองช่องทางของการจัด Event ตามศูนย์ประชุมหรือการออกงาน Event เป็นเพียงช่องทางเดียวในการประชาสัมพันธ์สินค้าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมุมมองที่แคบไปสักหน่อย เพราะในปัจจุบันบริษัทหรือผู้ประกอบการต่างๆ ได้มองเห็นช่องทางการจัดและออกงาน Event มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มเติมในส่วนของการออกไปจัด Event หรือออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะกับตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหาร (Restaurant) ผับ(Pub & Restaurant) บาร์ (Bar) หรือตามงานคอนเสิร์ต(Concert) งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ (Opening product event) ก็อดเห็นไม่ได้ว่าจะมีบูธเล็กๆของสินค้าต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะงานและสถานที่นั้นๆ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นเพีนงการเลือกสถานที่ออกงานหรือจัดบูธ ให้เหมาะสมกับตัวสินค้าเท่านั้น หากแต่การจัดงาน Event หรือออกแบบบูธ (Booth design) ไม่สามารถตอบโจทย์ของการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับงาน Event ก็คงเป็นเพียงแค่ การทำการตลาดประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ พอที่จะสามารถทำให้กลุ่มคนหรือผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา

         การออกแบบงาน Event หรือบูธ (Booth design) เพื่อใช้ในการออกงานนั้นสิ่งที่จะต้องวิเคารห์เป็นอันดับแรกคือ สินค้าของเราคืออะไรและงาน Event ที่จัดขึ้นเพื่ออะไร หลังจากนั้นสถานจัดแสดงสินค้าหรือสถานที่ที่เราจะไปจัดบูธนั้นเหมาะสมกับตัสินค้าหรือบริการหรือไม่ ซึ่ง 2 ข้อที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องทำการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลในการคิดอะไรมากมาย แต่ในส่วนนของลักษณะการออกแบบงาน Event หรือหลักการในการออกแบบบูธของท่าน (Booth design principle) ให้เหมาะสมกับปัจจัย 2 ข้อตามที่กล่าวมมาข้างต้น

        การจัดงาน Event และออกจัดบูธ (Booth)ควรเป็นอย่างไร ?หลักการที่ Allideastudio จะนำมาใช้ในการออกแบบงาน Event หรือบูธนั้น คือ การวิเคราะห์การทางตลาด (Marketing analysis) ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของการสร้าง ความโดดเด่น (Outstanding) และเป็นที่ต้องตามต้องใจ (Attractiveness) ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จุดประสงค์ของการจัดงาน Event หรือจัดแสดงบูธ (Propose of event & booth) 2. วิเคราะห์สินค้าและอัตลักษณ์ของสินค้าหรือบริษัท (Analysis product identity) 3. สถานที่ละขนาดพื้นที่ในการจัดงาน Event และจัดแสดงบูธ (Size of booth) 4. ลักษณะลูกค้าที่จะมางาน (Customer characteristic) 5. ลักษณะบูธต่างๆที่มาออกงานหรือ ณ สถานที่ที่ท่านไปออกบูธ 6. สีสันที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์สินค้าหรือบริการ รูปแบบที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับงานและสินค้า (Outstanding under event & product theme) ซึ่งจากกระบวนการผลิต คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานของ บริษัท Allideastudio สามารถเรียกได้ว่า กลุ่มคนที่เห็นหรือเดินผ่านบูธหรือเห็นงาน Event ตามสถานที่โฆษณาต่างๆของท่านจะต้องหันหลังกลับมามอง และเกิดความอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับสินค้าและงาน Event ของท่านอย่างแน่นอน

ออกแบบสื่อโฆษณา ( Media Design )

        ในปัจจุบันช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนั้นได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบกับในอดีต ซึ่งช่องทางต่างๆนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในส่วนของความเหมาะสมของช่องทางแต่ละช่องทางเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการ ลักษณะกลุ่มผู้บริโภคที่จะเลือกบริโภคสื่อในแต่ละช่องทาง จำนวนผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง ต้นทุนในการทำโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของแต่ละช่องทาง ความถี่ของโฆษณาที่จะออกสู่สารธารณชน เป็นต้น หากพิจารณาจากปัจจัยของความหลายหลากและความแตกต่างของลักษณะของสื่อในแต่ละช่องทางแล้วนั้น ก็จะเห็นได้ว่าการเลือกสื่อและการออกแบบสื่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้ประสบความสำเร็จ

สื่อต่างๆที่ผู้บริโภคนั้นมีความคุ้นเคยในการบริโภคเปรียบเทียบกับในส่วนของสื่อเมื่อสิบปีก่อนถึงปัจจุบัน ก็คือ วิทยุ (Radio) โทรทัศน์ (Television) นิตยสาร (Magazine) หนังสือพิมพ์ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ(Banner ads) ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามเส้นทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ (Bill board) ซึ่งเมื่อคำนวณดูต้นทุนในการโฆษณาแล้วก็จะพบว่าต้องมีการลงทุนในสื่อต่างๆไม่น้อยเลยทีเดียว อีกทั้งหากต้องการให้การโฆษณาประสบความสำเร็จ ก็ต้องใช้เวลาในการโฆษณาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการออกแบบงานโฆษณาที่จะสามารถสื่อถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจสินค้าหรือบริการ จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์และออกแบบให้มีความสร้างสรรค์ (Analytical creative design) ความโดดเด่นและสามารถทำให้ผู้บริโภคสนใจได้ (Outstanding) ซึ่งงานออกแบบสื่อมีความสำคัญอย่างมากต่อการวัดผลสำเร็จของการประกอบธุรกิจหรือหรือบริการ

        ในวันนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งยุคดิจิตอล (Digital era) ผู้ประกอบการนั้นเริ่มหันมาใช้สื่อทางดิจิตอลในการช่วยโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ (website) หรือทางโลกสังคมออนไลน์ (Social network) กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งข้อดีของการใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์นั้นจะมีต้นทุนถูกกว่าการใช้สื่อโฆษณาทางด้าน วิทยุ โทรทัศน์ อีกทั้งยังสามารถกำหนดกลุ่มผู้บริโภคสื่อได้อย่างชัดเจน แต่หากวิเคราะห์ดูในเรื่องของ จำนวนผู้ที่สามารถบริโภคสื่อของทั้งสองช่องทางใหญ่แล้วนั้นก็คงจะขอให้น้ำหนักในส่วนของสื่อที่ใช้กันมาตั้งแต่ 10 ปีก่อนเสียดีกว่า เพราะจำนวนประชากรในประเทศไทยนั้นหากวัดการเป็นอัตราส่วน ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า จำนวนประชากรในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ (Online media) มีจำนวนมากกว่ากลุ่มประชากรไทยที่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ (Access of online media)บริษัท Allideastudioได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบสื่อในช่องทางต่างๆ ซึ่งจะมีการจัดทำในส่วนของ

                โบรชัวร์ (Brochure) ซึ่งจะมีการออกแบบที่สอดใส่ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity idea) เพื่อทำให้โบรชัวร์ของท่านนั้นมีความแตกต่างและโดดเด่น ฉีกกฎความเป็นโบรชัวร์เก่าๆ จนทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับโบรชัวร์นั้นประหลาดใจ จนลืมคำว่าแผ่นพับกระดาษเลยทีเดียว

                 โปสเตอร์ (Poster) บริษัท Allideastudioนั้นมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโปสเตอร์เพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี การจัดวาง Layout ภาพนิ่งและส่วนประกอบภาพที่มีความเหมาะสมลงตัวการใช้สี แสง และเงาในการเน้นส่วนประกอบภาพให้ดูเด่นในสายตาผู้บริโภค และที่สำคัญการออกแบบโปสเตอร์ของ Allideastudioนั้นจะไม่ลืมใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทและสินค้าหรืองานบริการของท่านลงไปในงานออกแบบอย่างแน่นอน

                 วีดีทัศน์ประกอบการนำเสนอ (Video presentation) บริษัท Allideastudioมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ Presentation เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีของนักการตลาดและนักการขายของ Allideastudioจะสามารถผลิตงาน Presentation ของคุณให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ด้วยการเรียบเรียงลำดับความสำคัญ เนื้อหาของการ present ที่สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีงานออกแบบภาพที่มีความสวยงามและความแปลกใหม่ในการนำเสนอ จนทำให้ผู้ที่รับชม อยากที่จะทำความรู้จักกับบริษัท สินค้า และบริการอย่างแน่นอน

                วิทยุ (Radio) บริษัท Allideastudioมีทีมงาน Copy writer ที่มีคุณภาพและความ Creative ที่โดดเด่นและแปลกใหม่ซึ่งบริษัทเรามีความมั่นใจอย่างมากที่จะสามารถสร้าง spot radio ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของท่าน จนทำให้ผู้ที่ได้รับฟังนั้น เกิดความชอบ แปลกใจ จนกลายเป็นคำพูดที่ติดหู เรียกได้ว่า เมื่อไรที่ได้ยิน spot โฆษณาของท่าน จะทราบได้ทันทีว่า คือบริษัทอะไร สินค้าคืออะไร และทำให้เกิดความอยากที่จะเห็นสินค้าหรือบริการของท่านอย่างแน่นอน

                โทรทัศน์ (Television)และ สิ่งพิมพ์และการแสดงภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ (Motion graphic on website) Allideastudioกับทีมงานผลิต (Production team) ที่กันรันตีคุณภาพการผลิตสื่อและโฆษณาที่ได้รับมาตรฐานจากสมาคมผู้ผลิตสื่อชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่างานผลิตสื่อโทรทัศน์ (television ads) ที่ออกจากมือเราจะสามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่ลงทุนไปอย่างแน่นอน

        กลยุทธ์ที่ทางAllideastudioได้นำมาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบนั้นจะวิเคราะห์จากต้นทุนที่ทางบริษัทจะใช้ในการโฆษณากลุ่มผู้บริโภคที่ตัวสินค้าหรือบริการต้องการขายเช่นเพศอายุlifestyleรายได้เป็นต้นช่องทางที่เหมาะสมกับการกระจายสื่อที่เราออกแบบได้ทั้งในส่วนของOffline และOnline เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าของAllideastudioมีความมั่นใจได้ว่าการลงทุนโฆษณาในสื่อต่างๆมีความคุ้มทุนและมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นAllideastudioมีความใส่ใจงานการผลิตสื่อทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ออกแบบของพรีเมียม (Premium gift design service)

        "เมื่อของขวัญ ไม่ใช่ของขวัญ"ในช่วงเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น เป็นที่แน่นอนว่าบริษัท องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ ต่างก็เตรียมตัวในการจัดหาของพรีเมี่ยมเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าของตนเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณที่ลูกค้าได้ใช้บริการหรือซื้อสินค้า แต่ปัญหาที่พบบ่อยๆจากผู้ประกอบการต่างๆนั้นก็คือ ไม่รู้ว่าจะเลือกให้ของพรีเมี่ยมอะไรดี อีกทั้งยังมีโจทย์ของเทศกาลต่างๆเป็นตัวกำหนดแนวทางของการเลือกของพรีเมี่ยม และไม่สามารถเตรียมของพรีเมี่ยมทันตามกำหนด จนสุดท้ายที่เห็นกันประจำจนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเสียแล้ว ก็คือการให้กระเช้าของพรีเมี่ยมที่ ลูกค้าบางรายก็ตั้งทิ้งไว้จนฝุ่นจับ หรือที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็เก็บไว้ให้ลูกค้าของตนต่อเป็นการประหยัดงบในการจัดหาของพรีเมี่ยม

        ซึ่งจุดประสงค์หลักของการให้ของพรีเมี่ยมจริงๆนั้น มิได้ให้เพราะเป็นหน้าที่ หรือเป็นสิ่งที่ต้องทำ หากแต่ให้เพื่อส่งต่อความจริงใจ ความรู้สึกขอบคุณ ต่อยอดและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า Allideastudio จึงได้พัฒนางานออกแบบของพรีเมี่ยมให้สามารถส่งต่อความรู้สึของผู้ให้ และพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจของเราที่มีต่อลูกค้าจริงๆยิ่งไปกว่านั้น Allideastudio มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด เราจึงได้พัฒนางานออกแบบของพรีเมี่ยมที่เหนือกว่าของพรีเมี่ยมธรรมดาทั่วไปตามหลักการทำงานของเราซึ่งก็คือ IBS หรือ integrated branding service ลงไปในงานออกแบบเพื่อให้ “ของพรีเมี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณ”

        งานออกแบบของพรีเมี่ยมของ Allideastudio นั้น จะคำนึงถึงตัวตนและการใช้งานของของพรีเมี่ยมเป็นหลัก เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการให้ของพรีเมี่ยมนั้น มิใช่เพียงแต่ให้เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ แต่ของพรีเมี่ยมนั้นจะต้องทำหน้าที่ในการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของธุรกิจคุณด้วย เพื่อให้ทุกครั้งที่ลูกค้ามองมาที่ของพรีเมี่ยมที่เราให้ เค้าจะสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ดี และภาพจำขององค์กรเรา เรียกได้ว่าทุกๆครั้งที่ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าหรือบริการก็จะนึกถึงเราก่อนเป็นอันดับแรก

การออกแบบคอนเทต์สำหรับการโฆษณา (Advertising Content Service)

        ในปัจจุบันนี้ การแข่งขันของธุรกิจต่างๆในตลาดประเทศไทยมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง หลายๆแบรนด์ หรือสินค้าต่างๆ ได้พยายามสร้างความแตกต่างเพื่อให้มีความได้เปรียบสำหรับธุรกิจตนเอง โดยการทำการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกสื่อช่องทาง (integrated marketing communication) ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ (Offline) หรือออนไลน์ (Online) ด้วยความที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้การเริ่มธุรกิจต่างๆ สามารถทำตลาดได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต แต่หากมองในมุมมองที่กลับกัน

        การสื่อสารของแบรนด์เองหรือตัวสินค้าที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Purchasing Decision)นั้น ก็คงไม่หนีไปจากการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย เพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์จึงหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามากขึ้น โดยให้ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถบ่งบอกถึง ลักษณะสินค้า เอกลักษณ์ของตัวสินค้า ตลอดจนไปถึงการใส่ข้อความระบุถึงจุดเด่น (Unique selling point) เพื่อช่วยกระตุ้นอารมณ์ในการซื้อของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ

        ข้อความโฆษณา

                การใช้ข้อความและคำพูดเพื่อนำเสนอในการขายมีอยู่หลายทางที่สามารถจะทำให้แบรนด์คุณดูโดดเด่นกว่าแบรนด์ทั่วไป

        ตั้งชื่อแบรนด์ (brand namd)

                เลือกชื่อที่ฟังแล้วติดหูและเป็นชื่อที่สื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้ชัดเจนที่สุด การที่มีชื่อแบรนด์ที่ดีทำให้เปรียบเสมือนเรานำหน้าจากแบรนด์อื่นไปแล้วหนึ่งก้าว เพราะชื่อที่มีองค์ประกอบครบถ้วนจะสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ

       คำขยายความของผลิตภัณฑ์ (slogan)

                การใช้คำพูดที่บอกถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แบบย่อ โดยดึงจุดขายที่สำคัญที่สุดออกมาเป็นข้อความสั้นๆ ได้ใจความ ที่ขยายความหมายของชื่อสินค้าและคุณสมบัติต่างๆ

      คำโฆษณาที่ติดกับสินค้า (tag line)

                การใช้พื้นที่ใช้สอยบรรจุภัณฑ์ให้เป็นประโยชน์โดยการเพิ่มหลักการโฆษณาทางข้อความที่ผู้บริโภคเห็นแล้วต้องสะดุดตา หรือใช้ข้อความที่เชิญชวนและดึงดูดความต้องการซื้อของผู้บริโภคได้ก็เหมือนกับการโฆษณาผ่านทางทีวีแต่ งบประมาณจะถูกกว่ามาก และ สินค้าที่มีข้อความโฆษณาที่เพิ่มลงบนบรรจุภัณฑ์นั้นยังดูโดดเด่นกว่าสินค้าที่บอกสรรพคุณทั่วไป

        โฆษณาทางวิทยุ (radio spot)

                เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการโฆษณาโดยไม่ใช้ภาพ เป็นการโฆษณาผ่านเสียง เพื่อขยายเครือข่ายลูกค้าไปยังคลื่นวิทยุต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนรถหรือ กลุ่มลูกค้าที่ชอบฟังมากว่าดู radio spot ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้คำพูดเพื่อการโฆษณา

        เนื้อหาภายในเว็บไซน์ (web content)

                เว็บไซน์ที่ดีไซน์สวยงามนั้นจำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ และเนื้อหาที่สามารถให้ประโยชน์ กับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซน์ได้ หากมีเพียงดีไซน์ที่สวยงามแต่เนื้อหาไม่มี ประโยชน์ก็ไม่สามารถทำให้แบรนด์เป็นที่น่าสนใจได้ เพราะข้อความเป็น ส่วนที่อธิบายภาพต่างๆที่เห็นได้ดีที่สุด เนื้อหาภายในเว็บไซน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบ

        ความสำคัญของข้อความการโฆษณาหรือเนื้อหาต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หากมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามถูกใจแล้ว การเพิ่มข้อความเพื่อกระตุ้นอารมณ์ในการซื้อจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

         บริษัท Allidestudio จึงมองเห็นความสำคัญในจุดนี้ และสามารถนำมาพัฒนาให้แบรนด์ของท่านเป็นแบรนด์ที่กลุ่มลูกค้าจะพูดถึงมากที่สุด ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและมีความหมายกับการใช้ข้อความต่างๆเพื่อโฆษณาที่หลากหลายทางเลือก การออกแบบที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของท่าน ด้วยความชำนาญในเรื่องของการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปที่ เน้นเรื่องความสวยงามที่สามารถขายได้ และตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานออกแบบของทุกท่าน

รับทำการตลาด ( Marketing Service )

        ธุรกิจจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับอะไร? ... เป็นคำถามที่หากจะให้ผู้เขียนเรียบเรียงคำตอบ จนหัวคะมำตีลังกา ตกรถ ตกกระได ก็เห็นว่าหน้ากระดาษคงจะไม่พอเป็นแน่แท้ ผู้เขียนจึงอยากจะขอเลือกสักหนึ่งหัวข้อมาสาธยายกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย ซึ่งหัวข้อที่ผู้เขียนจะขอเลือกนั้น คือ " การตลาด " เพราะหัวข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆปัจจัยของการประกอบธุรกิจที่สำคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดความอยู่รอดของการทำธุรกิจของคุณในโลกธุรกิจปัจจุบัน การทำการตลาดในยุคปัจจุบัน หากท่านผู้อ่านสังเกต จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับการทำการตลาดในยุค 15 ปีก่อน ที่การแพร่หลายของช่องทางการทำตลาดยังมีข้อจำกัดและไม่หลากหลายอยู่มาก เรียกได้ว่า ฉันอยากจะให้สินค้าหรือบริการในธุรกิจของฉันเป็นที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก อยากให้สิ่งมีชีวิตที่สามารถเสพสื่อได้ รู้จักสินค้าหรือบริการของฉัน (มนุษย์, คน, มวลงานพลังสาร,…ฯลฯ) แต่ในโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งยุค digital ยุคที่การสื่อสารสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่กระดิกนิ้ว (หากไม่ขี้เกียจจนเกินไป) หรือยุคที่มือถือสามารถทำได้เกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ติดต่อสื่อสาร ถ่ายภาพ ระบบนำร่อง เป็นพระเจ้า (ใช้ Google search engine) แล้วกระนั้นการทำการตลาดให้สินค้าหรือบริการของท่านเป็นที่กระฉ่อนไปทั่วทุกมุมโลกก็คงจะไม่ยากเกินความสามารถสักเท่าไร แต่ทว่า…การทำการตลาดในยุคปัจจุบันควรทำอย่างไร มีกลเม็ดเด็ดเผ็ดมันส์แค่ไหน ที่จะทำให้การทำการตลาดในโลกยุคใหม่ของคุณสามารถที่จะพบเจอกับความสำเร็จ มีความสำมารถในการแข่งขัน (เจ้าอื่นๆก็ทำได้นะ) มีความโดดเด่น มีความแตกต่าง และแพร่กระจายไปถูกทิศทางกับกลุ่มคนที่คุณต้องการจะสื่อสาร การเลือกช่องทางที่จะตอบโจทย์กับธุรกิจ สินค้าและบริการของคุณได้ ผู้เขียนก็คงต้องขอให้…ผู้อ่านทนต่ออีกสักกระหน่อยละกันครับ

        บริษัท Allideastudioนั้นได้ให้บริการในเรื่องของการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นในช่องทางออฟไลน์Offline และออนไลน์ Online ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ช่วยให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่รู้จักและขายได้ ด้วยความมั่นใจในข้อมูลของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ทาง Allideastudioได้ใช้ในการประกอบการทำการตลาด อีกทั้งยังมีทีมนักการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการหลากหลายประเภทมานานกว่า 10 ปี เพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า หากเลือกใช้บริการในส่วนของการทำตลาดกับบริษัทเรา Allideastudioธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการตลาดอย่างแน่นอน

        การทำการตลาดโดยการทำ Google SEO (Search engine organization) หรือเรียกเป็นภาษาของผู้เขียนว่า การจัดการอันดับสื่อออนไลน์ของบริษัทคุณให้ติดอันดับต้นๆ ของเว็บไซต์ให้บริการในด้านข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ (google) หรือ การจัดทำและบริหารSocial networkก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางAllideastudioได้ให้บริการกับท่านด้วยเนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยนี้การสื่อสารในโลกออนไลน์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่การใช้ชีวิตประจำวันของคนเมืองจำนวนมากกว่า80% อยู่บนโลกออนไลน์ เพราะฉะนั้นการทำการตลาดในSocial network และOnline media จึงเป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณประสพความสำเร็จมากขึ้นซึ่งทางAllideastudioได้มีบริการในส่วนของการบริหารจัดการSocial networkการบริหารจัดอันดับสื่อออนไลน์ให้ติดอันดับต้นๆการการค้นหาให้กับธุรกิจของท่านการบริหารของเรานั้นสามารถที่จะช่วยให้Social media (Facebook, Instragram, etc…) สื่อสารให้สินค้าและบริการของคุณไปสู่กลุ่มสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งเรายังให้บริการในการสร้างแฟนเฟจ(Facebook fan page) เพิ่มแฟนเพจ(Increase number of fanpage) ให้กับเว็บไซต์Social media ของคุณ

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark Registration Service)

        ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากมันสมองของมนุษย์ เช่น ชื่อสินค้าและบริการ งานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม การประดิษฐ์ต่างๆอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกทางความคิดของมนุษย์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่สิ่งจับต้องได้ เหมือนกับที่ดิน เครื่องจักร หรือตึกอาคาร แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถซื้อขาย แจกจ่าย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนไดเครื่องหมาย เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมาก เนื่องจากแบรนด์ดังอาจมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลล่า ถึงแม้เมื่อเทียบกับสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ (no-brand) แล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษกว่าหรือ ประกอบด้วยวัตถุดิบหรือสิ่งที่มีมูลค่าที่สูงกว่าแต่อย่างใดเลย

                “เครื่องหมาย” สามารถอยู่ในรูปแบบของคำ แบบ 2-D และ 3-D คำสโลแกน เสียง หรือสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายแบ่งกลุ่มได้เป็น 4 ลักษณะ

        เครื่องหมายการค้า เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้ลูกค้าได้จดจำได้ แต่หากใช้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิไว้ ปัญหาที่ตามมาอาจถูกผู้อื่นนำเครื่องหมายนี้ไปจดทะเบียน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึงเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

        การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิประโยชน์ ดังนี้

                1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถต่ออายุความได้เป็นคราวๆ คราวละ 10 ปี

                2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

                3. มีสิทธิในการอนุญาตหรือโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เคื่องหมายการค้าของเจ้าของ

                4. มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิดลิขสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

        เครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนจะต้องเป็น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตราชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิต่าง ๆ ในเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยให้ยื่นคำขอต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ

เอกสารประกอบการจดทะเบียน

        สำหรับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม (กรณีบุคคลธรรมดา)

                1. รูปเครื่องหมาย ขนาด 5X5 เซนติเมตร (12 รูป)

                2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของเจ้าของเครื่องหมาย

        สำหรับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม (กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทหรือห้างฯ)

                1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร(12 รูป)

                2. หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)

        ระยะเวลาดำเนินการ

                1.ตรวจเครื่องหมายการค้า 1 วันทำการ

                2.เตรียมเอกสารและยื่นต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน และอนุมัติเลขคำขอ 3 วันทำการ

                3.นายทะเบียนมีคำสั่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนขึ้นประกาศไว้ 90 วัน

การร่วมงานกับบริษัท

        บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด เปิดรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมเป็นผู้นำไอเดีย และความเป็นมืออาชีพ สู่สายตาคนทั้งโลกกับความเป็นที่หนึ่งเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ การสร้างแบรนด์ ในหลายสาขาอาชีพ อย่ารอช้าถ้าคุณมั่นใจ ในความเจ๋ง และ ความมุ่งมั่น 

โปรแกรมการฝึกงาน 

        บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด มีโปรแกรม 3 เดือนของการฝึกงานสำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี ในตำแหน่งกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเว็บไซต์ การตลาด และ ในต่ำแหน่งผู้บริหารงานลูกค้าเพื่อให้ได้สัมผัสกับความท้าทายของการทำงานในโครงการต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และ ได้รับโอกาสเพื่อเป็นเส้นทางลัดสู่การคัดเลือกเข้าทำงาน ที่ บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ 

Account Executive 

ลักษณะงาน : นำเสนอข้อมูลบริษัท ประสานงานดูแลลูกค้า รับโจทย์ คอนเซ็ปต์งานของลูกค้า ให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ลูกค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า 
คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 23-27 ปี มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นเลิศ มียานพาหนะเป็นของตนเอง หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ ดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

Graphic Designer 

ลักษณะงาน : วางคอนเซ็ปต์งาน และออกแบบงานพร้อม นำเสนอไอเดียและดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์ 
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 24-34 ปี จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ ไฟแรง ไอเดียสดใหม่เสมอ มีประสบการณ์กับสินค้า FMCG มีความรู้เรื่องเบไซต์และดิจิตอล สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

Creative 
ลักษณะงาน : คิดคอนเซ็ปต์งาน สร้างสรรค์ผลงานอักษรและเนื้อหาพร้อม นำเสนอไอเดียและดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์ 
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 24-34ปี จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ ไฟแรง ไอเดียสดใหม่เสมอ มีประสบการณ์กับสินค้า FMCG มีความรู้เรื่องเบไซต์และดิจิตอล สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

Marketing Executive 
ลักษณะงาน : วิเคราะห์โจทย์งานและคิดแผนการตลาด พัฒนากลยุทธ์ในการทำการตลาดให้กับโปรเจ็คต่างๆ หาช่องทาการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ดูแลและทำให้ช่องทางดิจิตอลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำอยู่เสมอ หาข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการตลาดและดิจิตอลในองค์กร เป็นผู้นำในการจัดการโครงการสื่อสารการตลาดขององค์กรและลูกค้า 
คุณสมบัติ : จบการศึกษาปริญาตรีสาขาการตลาดหรือสื่อสารการตลาดหรือดิจิตอล มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้พื้นฐานเรื่อง HTML,CSS,SEO,GOOGLE ANALYTICS มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอดีเยี่ยม มีประสบงานในการทำงานร่วมกับทีมขายอย่างน้อย1ปี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

Copy Writer
ลักษณะงาน คิดคอนเซ็ปต์งาน พร้อมนำเสนอไอเดียและดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์ 
คุณสมบัติ : ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถใช้โปรแกรม illustrator และ photoshop ได้ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ ไฟแรง ไอเดียสดใหม่เสมอ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
แผนผังของหน่วยงาน
ที่มา : ดนุนัย พลศรี (ข้อมูลจาก บริษักท ออลไอเดีย สตูดิโอจำกัด)

รูปแบบและการบริหารงานขององค์กร


นายอัษฏษ เทพยศ
ตำแหน่ง Chief Executive Officer

นายนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์
ตำแหน่ง General Manager

นายชัยพร เธียไพรัตน์
ตำแหน่ง Minor General Manager

นายธิติสรรค์ โภคินตระกลูศิน
ตำแหน่ง Business Development Manager

นายณัฐชนนท์ เอกสาร
ตำแหน่ง Brand Executive

นางสาวชณุตพร นุชตุ้ย
ตำแหน่ง Research & Development

นางอารีย์ แสงเดือน
ตำแหน่ง Customer Relation Management

นางสาวอุรพร จิตรไกรสร
ตำแหน่ง Account Manager

นางสาวริญญาภัสร์ ภวัตน์ศรีโสภณ
ตำแหน่ง Office Manager

นายชลายุทธ โกมลนิมิ
ตำแหน่ง Creative Director/Art Director

นายอิมรอน สามะ
ตำแหน่ง Graphic Designer

นางสาว อรอุมา คล้ายวรรณ
ตำแหน่ง Graphic Designer

นายกานต์มนัส เอี่ยมพินิจ
ตำแหน่ง Graphic Designer

นางสาวปิยวรรณ สวัสดิวงศ์
ตำแหน่ง Graphic Designer

นางสาวยุพิน ทองชมพู
ตำแหน่ง House Keeper

นายวิชยา เกตุโย
ตำแหน่ง Messenger

ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษา     ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบ


       ข้าพเจ้าได้ฝึกประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ฝ่ายครีเอทีฟและออกแบบกราฟิก ที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ 

        แก้ไขปรับงานด้านโครงสร้าง      บรรจุภัณฑ์ จัดวางกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ออกแบบอัตลักษณ์ ขึ้นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และ สติ๊กเกอร์ (Mock –Up)

ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมการฝึก
        1.นายชลายุทธ โกมลนิมิ
  ตำแหน่ง Creative Director/Art Director
        2.นางสาวชณุตพร นุชตุ้ย
  ตำแหน่ง Research & Development

ระบบการทำงานของบริษัท

ที่มา : ดนุนัย พลศรี (ข้อมูลจาก บริษักท ออลไอเดีย สตูดิโอจำกัด)

No comments:

Post a Comment