Training Project R.1 RESEARCH

ส.1 การสืบค้น RESEARCH

โจทย์คือ
Sugahut น้ำกะทิมะพร้าว ผสม น้ำทุเรียนออกแบบ logo + ฉลากติดกระป๋อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.2 cm
ออกแบบน้ำกะทิมะพร้าว ผสม น้ำทุเรียน ส่งออกจีน ขายที่จีน
อยากให้สื่อถึงความสด ใหม่ ดูเข้าสมัย สดชื่น อร่อย คนจีนชอบ
โดดเด่นบน shelf น่ากิน
Logo สื่อถึง ความเป็นสินค้าที่มีที่มาจากธรรมชาติ เพราะสินค้าจะทำจากผลไม้
เช่น น้ำกะทิผสมทุเรียน น้ำมะพร้าว น้ำมะขาม น้ำจากลิ้นจี่ เพราะฉะนั้น logo ต้อง
สื่อถึงตัวจนของแบรนด์

ส.1 การสืบค้นข้อมูล
Sugahut Trading Co., Ltd.
บริษัทซูการ์ฮัทเทรดดิ้งจำกัด
เราเป็นบริษัทผู้ส่งออกน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ปัจจุบันกำลังเติบโต และ ต้องการขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก

Guangzhou Sugahut Trading Co., Ltd.
เป็นบริษัทนำเข้าอาหารและเครื่องดื่มของ ประเทศไทย บริษัทฯจัดตั้งที่เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เพื่อดำเนินการนำเข้าและ จำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย  ในหลายปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่ เมืองไทยเป็นจำนวนมาก และมีการเพิ่มเติมทุกปี บริษัทฯสำรวจตลาดแล้วพบว่า ประเทศไทยมีผลไม้ และอาหารหลายประเภทได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจีน จึงเริ่มวางแผนนำสินค้าอาหารไทยเข้าสู่ ตลาดจีน เพื่อให้ผู้บริโภคจีนหาซื้อสินค้าอาหารไทยที่ดีในจีนได้ 
         ในปัจจุบัน สินค้าใหม่ของบริษัทฯคือเครื่องดื่มที่ผสมด้วยเนื้อผลไม้กับกะทิ มีรสชาติ ทุเรียนกับรสชาติมะม่วง ในอนาคดจะนำเข้ารสชาติผลไม้อื่นอย่างต่อเนื่อง 
ภาพตัวอย่างสินค้า น้ำกะทิผสมมะม่วง
ที่มา : http://www.sugahut.com/


Coconut milk (น้ำกะทิ) คือ ของเหลว ที่ได้จากการใช้น้ำ คั้น หรือ สกัด (extraction) ส่วนเนื้อแก่ของมะพร้าว มีส่วนประกอบหลักคือ ไขมัน ซึ่งอยู่ในรูปของอิมัลชัน (emulsion) และของแข็งต่างๆ เช่น โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ เป็นของเหลวสีขาวขุ่นที่ได้จากการบีบคั้นเนื้อมะพร้าวขูด โดยการเติมหรือไม่เติมน้ำ ส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำกะทิ คือ น้ำมัน น้ำ โปรตีน และน้ำตาล อยู่รวมกันเป็นอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ โดยมีโปรตีนทำหน้าที่เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ ความเข้มข้นของน้ำกะทิขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำกะทิเมื่อตั้งทิ้งไว้จะแยกเป็นชั้นหัวกะทิและชั้นหางกะทิ โดยความหนาของชั้นหัวกะทิแสดงถึงความเข้มข้น ทั้งนี้เนื่องจากน้ำกะทิมีปริมาณน้ำมันมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโปรตีน โปรตีนไม่เพียงพอที่จะดึงน้ำมันให้กระจายแขวนลอยอยู่ทั่วไป

การใช้กะทินั้นแพร่หลายในประเทศที่มีการปลูกมะพร้าว เช่น ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น โดยใช้ประกอบเป็นอาหารคาวหวาน ในอดีตหรือในท้องที่ไกลตลาด แม่บ้านจะต้องปอกและขูดมะพร้าวเอง เพื่อใช้ทำน้ำกะทิ ในปัจจุบันมีการขูดมะพร้าวขายในตลาดสดและมีบริการคั้นน้ำกะทิด้วยเครื่องคั้น ส่วนผู้บริโภคที่อยู่ไกลตลาดหรืออยู่ในต่างประเทศก็ได้รับความสะดวกจากการใช้น้ำกะทิสำเร็จรูป

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องการใช้น้ำกะทิในปริมาณมาก ก็สามารถใช้น้ำกะทิอุตสาหกรรม เป็นการลดภาระในการเตรียมน้ำกะทิทั้งเป็นการกระจายรายได้อีกด้วย น้ำกะทิอุตสาหกรรม แบ่งได้เป็น 5 แบบคือ น้ำกะทิสด น้ำกะทิพาสเจอไรซ์ น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง น้ำกะทิบรรจุกระป๋องยูเอชที และกะทิผง

1. น้ำกะทิสด ได้จากการคั้นน้ำกะทิด้วยเครื่อง แล้วเก็บรักษาด้วยความเย็นทันที ความเย็นสามารถรักษาน้ำกะทิจากการเน่าเสีย สามารถเก็บรักษาได้นาน 1-2 วัน แต่รสชาติจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยจึงนิยมจำหน่ายวันต่อวันอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำกะทิสดคือ อุตสาหกรรมทำไอศกรีม อุณหภูมิห้องเย็นในการเก็บรักษาต้องไม่ต้ำเกินไปจนเกิดผลึกน้ำแข็ง เพราะจะทำให้เนื้อสัมผัสของน้ำกะทิเปลี่ยนไป คือ มีตะกอนโปรตีนแยกตัวและให้ลักษณะเนื้อเป็นทราย การขนส่งจะต้องรักษาอุณหภูมิด้วยเช่นกันเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการเน่าเสียมาก และเนื่องจากเป็นสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมจึงบรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ เช่น 10 กิโลกรัม บรรจุซ้อนในลังพลาสติกเพื่อความแข็งแรงระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง

2. น้ำกะทิพาสเจอไรซ์ เป็นน้ำกะทิสดที่นำมาให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค แต่เชื้อที่เหลือยังสามารถเจริญได้จึงต้องเก็บในห้องเย็นเหมือนน้ำกะทิสด แต่ความเสี่ยงในการเน่าเสียน้อยกว่าจึงสามารถเก็บรักษาได้นาน 4-6 วัน การขนส่งและการวางจำหน่ายควรใช้อุณหภูมิต่ำ น้ำกะทิพาสเจอไรซ์นี้มีบรรจุถุงพลาสติกขนาดต่างๆ คือ 250 กรัม 500 กรัม และ 1,000 กรัม เพื่อใช้ในครอบครัว และบรรจุขนาด 10 กรัม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแกงบรรจุกระป๋อง

3. น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง เป็นน้ำกะทิที่ผ่านกระยวนการบรรจุกระป๋อง ปิดฝา แล้วฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์ในระดับอุตสาหกรรม (commercial sterilization) เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิการเก็บรักษาตามปกติ ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องเก็บในที่เย็น ส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศได้

4. น้ำกะทิกล่องยูเอชที เป็นน้ำกะทิผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบความร้อนสูงระยะเวลาสั้น (140-145 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 วินาที) แล้วบรรจุในกล่องที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว ระยะเวลาให้ความร้อนสั้นทำให้คงสภาพคล้ายน้ำกะทิสดมาก แต่อายุการเก็บรักษาจะสั้นกว่าแบบบรรจุกระป่อง และกล่องกระดาษไม่แข็งแรงเท่ากระป๋อง จึงอาจมีการเน่าเสียเกิดขึ้นจากกล่องกระดาษชำรุดได้

5. กะทิผง เป็นน้ำกะทิที่นำมาทำให้แห้งเป็นผงละเอียด โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spry dryer) น้ำกะทิโดยธรรมชาติมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบอยู่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำนมโค จึงไม่สามารถทำให้แห้งได้เหมือนนมผง ดังนั้นต้องเติมสารเพิ่มปริมาณของแข็งคือ สารมอลโทเดกซ์ทริน (maltodextrin) เครื่องทำแห้งมีอุปกรณ์ฉีดน้ำกะทิให้เป็นละอองฝอยเข้ามาในห้องอบ และสัมผัสกับลมร้อนท่ีมีอุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำระเหยออกจากละอองของเหลวอย่างรวดเร็วได้เป็นอนุภาคผงทีมีขนาดเล็ก กะทิผงมีความชื้นต้ำจึงเก็บรักษาได้นานไม่เน่าเสียแต่ต้องเก็บในภาชนะป้องกันความชื้น เช่น ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ หรือกระป๋องที่มีฝาปิดสนิท เนื่องจากกะทิผงดูดความชื้นได้ดีทำให้เกาะตัวเป็นก้อนทุเรียน 
ชื่อสามัญ Durian (มาจากคำว่า duri ในภาษามาเลย์ซึ่งแปลว่า “หนาม”)
ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Durio acuminatissimus Merr., Durio stercoraceus Noronha) จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE)

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่อยู่วงศ์ฝ้าย ในสกุลทุเรียน (แต่นักอนุกรมวิธานบางท่านจัดให้ทุเรียนอยู่ในวงศ์ทุเรียน) ทุเรียนจัดว่าเป็นราชาผลไม้ไทย โดยเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน โดยลักษณะของผลทุเรียนจะมีขนาดใหญ่ ผลรีถึงกลม และมีเปลือก( สีเขียวถึงสีน้ำตาล) ที่ปกคลุมไปด้วยหนามแข็ง ผลทุเรียนอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางของผลยาวถึง 15 ซม. น้ำหนักโดยทั่วไปประมาณ 1-3 กิโลกรัม และมีเนื้อที่นำมารับประทานเป็นสีเหลืองซีดจนถึงสีแดง ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์

ทุเรียนนั้นมีมากกว่า 30 ชนิด แต่มีเพียง 9 ชนิดเท่านั้นที่สามารถรับประทานได้ ซึ่งได้แก่ ซึ่งมีดังนี้ Durio zibethinus, Durio dulcis, Durio grandiflorus, Durio graveolens, Durio kutejensis, Durio lowianus, Durio macrantha, Durio oxleyanus และ Durio testudinarum แต่มีเพียงสายพันธุ์ Durio zibethinus ชนิดเดียวเท่านั้นที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และชนิดนี้ก็แบ่งแยกย่อยไปอีกมากกว่า 200 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ได้รับความนิยมและปลูกกันมากก็คือ พันธุ์หมอนทอง ชะนี กระดุมทอง และพันธุ์ก้านยาว เป็นต้น

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่กลิ่นเฉพาะตัว โดยเนื้อในจะเหมือนคัสตาร์ด มีรสชาติคล้ายอัลมอนด์ สำหรับบางคนนั้นบอกว่าทุเรียนมีกลิ่นหอม แต่ในขณะที่บางคนกลับมองว่ามันมีกลิ่นเหม็นรุนจนถึงขั้นสะอิดสะเอียนเลยทีเดียว (ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาห้ามนำทุเรียนเข้าไปในโรงแรมและการขนส่งสาธารณะ) ทุเรียนนั้นเราสามารถรับประทานทุเรียนได้ทั้งสุกและห่ามแล้วแต่คนชอบ นอกจานี้ยังนำไปใช้ทำอาหารได้อย่างหลากหลาย แม้แต่เมล็ดก็รับประทานได้แต่ต้องทำให้สุกก่อน


สรรพคุณของทุเรียน
ช่วยทำให้ฝีแห้ง (เนื้อทุเรียน)
สรรพคุณทุเรียนช่วยแก้โรคผิวหนัง (เนื้อทุเรียน)
สารสกัดจากใบและรากทุเรียนใช้เป็นยาแก้ไข้ได้ ด้วยการใช้น้ำจากใยวางบนศีรษะของผู้ป่วยจะช่วยลดไข้ได้ (ราก,ใบ)
ทุเรียน สรรพคุณช่วยแก้อาการท้องร่วง (ราก)
สรรพคุณของทุเรียนช่วยขับพยาธิ (ใบ,เนื้อทุเรียน)
ทุเรียน สรรพคุณทางยาช่วยแก้ดีซ่าน (ใบ)
ช่วยทำให้หนองแห้ง (ใบ)
ช่วยแก้ตานซาง (เปลือก)
ช่วยรักษาโรคคางทูม (เปลือก)
ช่วยแก้น้ำเหลืองเสีย (เปลือก)
ช่วยแก้ฝี (เปลือก)
ช่วยรักษาแผลพุพอง (เปลือก)
ใช้สมานแผล (เปลือก)
เปลือกทุเรียนใช้ไล่ยุงและแมลง (เปลือก)
advertisements

ประโยชน์ของทุเรียน
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองสามารถช่วยลดระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลได้ เพราะทุเรียนสายพันธุ์นี้มีสารโพลีฟีนอล (Pholyphenols) และมีเส้นใยที่ช่วยลดไขมันได้ แต่ว่าต้องรับประทานแค่ 1 พูต่อวัน (นพ.กฤษดา ศิรามพุช)เนื่องจากทุเรียนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง) การบริโภคทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิดโรคในมนุษย์ได้ เช่น โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น
แม้ทุเรียนจะมีไขมันมากก็ตาม แต่ก็เป็นไขมันชนิดดีที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย
เส้นใยของทุเรียนมีส่วนช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกยิ่งขึ้นประโยชน์ทุเรียน ผลสามารถนำมาแปรรูปหรือทำเป็นขนมหวานได้หลายชนิด เช่น ลูกกวาดโบราณ, ขนมไหว้พระจันทร์, ขนมปังสอดไส้, ไอศกรีม, มิลก์เช็ก, เค้ก, คาปูชิโน, ข้าวเหนียวทุเรียน, เต็มโพยะก์, ทุเรียนดอง, ทุเรียนแช่อิ่ม, ทุเรียนกวน, ทุเรียนกรอบ, แยมทุเรียน ฯลฯทุเรียน ประโยชน์เมล็ดของทุเรียนสามารถรับประทานได้มานำมาทำให้สุกด้วยวิธีการคั่ว การทอดในน้ำมันมะพร้าว หรือการนึ่ง โดยเนื้อในจะมีลักษณะคล้ายกับเผือกหรือมันเทศแต่เหนียวกว่าใบอ่อนหรือหน่อของทุเรียนสามารถนำมาใช้ทำอาหารบางอย่างคล้ายกับผักใบเขียวได้เช่นกันเปลือกทุเรียนสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรวมควันปลาประโยชน์ของทุเรียน เปลือกสามารถนำมาผลิตทำเป็นกระดาษได้ ซึ่งจะมีเส้นใยเหนียวนุ่มและเหนียวกว่าเนื้อกระดาษสาในประเทศอินโดนีเซียมีการนำดอกทุเรียนรับประทานสำหรับความเชื่อในบ้านเรานั้น การปลูกต้นทุเรียนไว้ในบริเวณบ้าน (ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) เชื่อว่าผู้อยู่อาศัยจะเป็นผู้มีความรู้ แก่วิชาการเรียน หรือเป็นผู้รู้มาก เพราะคำว่าทุเรียนมีเสียงพ้องกับเกี่ยวกับการเรียนนั่นเอง

คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อทุเรียนต่อ 100 กรัม
พลังงาน 174 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 27.09 กรัม
เส้นใย 3.8 กรัม
ไขมัน 5.33 กรัม
โปรตีน 1.47 กรัม
วิตามินเอ 44 หน่วยสากล
วิตามินบี1 0.374 มิลลิกรัม 33%
วิตามินบี2 0.2 มิลลิกรัม 17%
วิตามินบี3 1.74 มิลลิกรัม 7%
วิตามินบี5 0.23 มิลลิกรัม 5%
วิตามินบี6 0.316 มิลลิกรัม 24%
วิตามินบี9 36 ไมโครกรัม 9%
วิตามินซี 19.7 มิลลิกรัม 24%
ธาตุแคลเซียม 6 มิลลิกรัม 1%
ธาตุเหล็ก 0.43 มิลลิกรัม 3%
ธาตุแมกนีเซียม 30 มิลลิกรัม 8%
ธาตุแมงกานีส 0.325 มิลลิกรัม 15%
ธาตุฟอสฟอรัส 39 มิลลิกรัม 6%
ธาตุโพแทสเซียม 436 มิลลิกรัม 9%
ธาตุโซเดียม 2 มิลลิกรัม 0%
ธาตุสังกะสี 0.28 มิลลิกรัม 3%

% ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ (ข้อมูลจาก : USDA Nutrient database)

     การผลิตอาหารกระป๋อง (canning) เป็น วิธีการถนอมอาหาร ด้วยความร้อน (thermal processing) ที่ค้นคิดโดย Nicholas Appert ในปีค.ศ. 1809 การผลิตอาหารกระป๋องเป็น in-container sterilization มีหลักการคือ บรรจุอาหารในภาชนะปิดผนึกสนิท (hermectically sealed container) เช่น กระป๋อง (can) ถุงทนร้อนสูง (retort pouch) หรือขวดแก้วแล้วฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยใช้อุณหภูมิและเวลาตามทีกำหนด (shcedual process) ในระดับ commercial steriliztion เพื่อให้อาหารปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) และจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย (food spoilage) ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ โดยไม่เสื่อมเสียเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หรืออาจจะถึง 1 ปี


1. การเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) เพื่อเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในรูปที่พร้อมสำหรับการบรรจุกระป๋อง

การทำความสะอาด (cleaning)
การปอกเปลือก (peeling)
คัดขนาด (sizing)
การคัดเกรด (grading)
การลดขนาด (size reduction)
การลวก (blanching)

2. การบรรจุ (filling) อาหารที่บรรจุ อาจเป็นของเหลวอย่างเดียว เช่น น้ำผลไม้ ของแข็ง เช่น ชิ้นผลไม้ ชิ้นเนื้อ ผสมกับส่วนที่เป็นของเหลวเช่น น้ำเชื่อม น้ำเกลือ น้ำมัน ซ๊อส ในการบรรจุจะต้องบรรจุให้อาหารมีปริมาตร น้ำหนักบรรจุ (ไม่บรรจุจนเต็มพอดี เพราะระหว่างการให้ความร้อนจะมีการขยายตัวของของเหลว

3. การไล่อากาศ (exhausting) เพื่อให้ภายในกระป่องมีสภาวะเป็นสุญญากาศ (vacuum) เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน และป้องกันปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดกับอาหาร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สี กลิ่น และรสชาติ ทำได้โดยการพ่นไอน้ำร้อนไปที่ผิวหน้าของอาหาร ด้วยเครื่องไล่อากาศ (exhauster) เมื่อปิดฝา ไอน้ำร้อนจะควบแน่น ทำให้ที่ว่างเหนือกระป๋องเป็นสุญญากาศ หรืออาจใช้การ ดูดอากาศออกก่อนการปิดผนึก

4. ปิดผนึกสนิท (hermitically seal) โดยใช้ hermectically sealed container เพื่อป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก รวมทั้ง ไอน้ำ อากาศ ผ่าน เข้าไปภายในบรรจุภัณฑ์ ภายหลังการฆ่าเชื้อแล้ว การปิดฝากระป๋องใช้เครื่องปิดฝากระป๋อง (double seam)

5. การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (thermal processing) โดยการใช้ความร้อนเพื่อทำลายจุลินทรีย์ ให้เพียงพอกับการฆ่าเชื้อระดับการค้า (commercial sterilization) ตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่กำหนด (schedule process) การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส จะทำใน retort ซึ่งเป็นหม้อฆ่าเชื้อภายใต้ความดันสูง หากฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ100 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า สามารถค่าเชื้อในหม้อต้ม (cooker) ที่ความดันบรรยกาศปกติใด้ เพื่อให้อาหารปลอดภัยและเก็บรักษาไว้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด

6. การทำให้เย็น ภายหลังการฆ่าเชื้อแล้วต้องทำให้เย็นทันที เพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่ทนร้อน (thermophilic bacteria) ซึ่งอาจหลงเหลืออยู่เจริญได้ การทำเย็นทำได้โดยใช้น้ำเย็นที่สะอาด

ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0220/canning-การผลิตอาหารกระป๋อง

กระป๋อง (Can)

            


กระป๋อง
กระป๋อง คือบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง สร้างจากแผ่นโลหะม้วนเข้าหากันเป็นทรงกระบอก ปิดผนึกด้วยแผ่นโลหะวงกลมทั้งสองด้านโดยไม่ให้สัมผัสอากาศ สิ่งที่ใช้บรรจุภายในมักเป็นอาหาร เพื่อวัตถุประสงค์หลักของการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน และจำเป็นต้องใช้การตัดหรือการฉีกฝากระป๋องให้เปิดออกด้วยที่เปิดกระป๋อง ปัจจุบันสามารถผลิตกระป๋องซึ่งเปิดได้ง่ายด้วยมือโดยไม่ต้องใช้ที่เปิดแต่อย่างใดคุณสมบัติ
1. ทนทานต่อความร้อนและความดันสูงจึงสามารถเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (sterilization)ได้
2. มีความแข็งแรงทางกายภาพ ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ ไอน้ำ และแสงได้
3. ช่วยเก็บรักษากลิ่นและรสของผลิตภัณฑ์
4. สามารถหมุนเวียนกลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้
โลหะที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ มี 3 ชนิด คือ
1. เหล็กเคลือบดีบุก เป็นแผ่นเหล็กดำ (black– plate) ที่มีความหนาระหว่าง 0.15–0.5 มิลลิเมตร นำมาเคลือบผิวหน้าด้านเดียวหรือทั้งสองหน้าด้วยดีบุก เพื่อให้ทนทานต่อการผุกร่อน และ ไม่เป็นพิษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม และสภาวะอากาศ การลงทุนในการผลิตไม่สูงนักและไม่ซับซ้อนสามารถบรรจุอาหารได้ดีเนื่องจากสามารถปิดผนึกได้สนิทและฆ่าเชื้อได้ด้วยความร้อน ในแง่ของสิ่งแวดล้อมสามารถแยกออกจากขยะได้ง่ายโดยใช้แม่เหล็ก
    2. แผ่นเหล็กไม่เคลือบดีบุก (tin free steel, TFS) เป็นแผ่นเหล็กดำ ที่นำมาเคลือบด้วยสารอื่นแทนดีบุก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในปัจจุบันมีการเคลือบอยู่ 3 แบบคือ
-เคลือบด้วยสารผสมฟอสเฟตและโครเมต เป็นฟิล์มบางๆ ใช้ทำกระป๋องบรรจุเบียร์ น้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว และทำถังโลหะชนิดต่างๆ
-เคลือบด้วยอะลูมิเนียม มีความทนทานต่อการกัดกร่อนเนื่องจากความชื้นได้ดี แต่ไม่สามารถใช้กับอาหารที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง
-เคลือบด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์ เพื่อให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดี นิยมใช้ทำกระป๋องบรรจุอาหารทะเล นมข้นหวาน เป็นต้น
    3. อะลูมิเนียม มักใช้ในรูปอะลูมิเนียมเปลว คุณสมบัติเด่นคือ น้ำหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ทนต่อการซึมผ่านของอากาศ ก๊าซ แสง และกลิ่นรสได้ดีเยี่ยม นิยมใช้ทำกระป๋อง 2 ชิ้น (2piece can) สำหรับบรรจุน้ำอัดลมและเบียร์ กระป๋องฉีดพ่น (aerosol) สำหรับบรรจุสเปรย์ฉีดผมหรือเครื่องสำอางต่างๆ และฝาชนิดที่มีห่วงเพื่อให้เปิดง่าย เช่น ฝากระป๋องน้ำอัดลมหรือขวดน้ำดื่ม ในรูปของอะลูมิเนียมเปลวมักใช้ควบกับวัสดุอื่นซึ่งให้ภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจากความเงางามของอะลูมิเนียม
สำหรับแผ่นเหล็ก
เคลือบสังกะสีหรือแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์(Galvanized Plate)ที่เรานิยมเรียกกันทั่วไปว่า
“แผ่นสังกะสี” นั้นจะไม่ใช้ทำกระป๋อง บรรจุอาหารอย่างเด็ดขาด เพราะมีโลหะหนัก
พวกสังกะสีและตะกั่ว ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย แต่ใช้กระป๋องและถังบรรจุผลิตภัณฑ์
ที่มิใช่อาหารได้ดี เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
กระบวนการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ
1. กระป๋อง 3 ชิ้น ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ตัวกระป๋อง ฝาบน และ ก้นกระป๋อง มีตะเข็บข้างเกิดขึ้นแต่ก่อนนี้การเข้าตะเข็บข้างจะใช้ตะกั่วเป็นตัวบัดกรีเนื่องจากว่าตะกั่วที่ใช้ก่อ อันตรายแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันจึงเข้าตะเข็บโดยเชื่อมด้วยไฟฟ้าแทน

                        
2. กระป๋อง 2 ชิ้นเป็นกระป๋องไร้ตะเข็บข้าง มีตัวกระป๋องและฝาล่างเป็นชิ้นเดียวกันและมีฝาบนอีกชิ้นหนึ่งที่จะถูกปิดโดยผู้ผลิตอาหารกระป๋อง หลังจากที่บรรจุอาหารในกระป๋องแล้วจัดเป็น hermectically sealed container มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อนและความดันระหว่างการแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing) ในหม้อฆ่าเชื้อ (retort) ด้วยวิธี in-container sterilization และ in-container pasteurization

วิธีการขึ้นรูปกระป๋อง 2 ชิ้น มี 3 วิธีการ คือ
1) กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มครั้งเดียว (drawn can)

                              
                   ตัวอย่าง กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊ม 2 ครั้ง
2) กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊ม 2 ครั้ง (drawn and redrawn can ; DRD can) โดยปั๊มครั้งแรกจะขึ้นรูปเป็นถ้วยเตี้ยก่อน หลังจากนั้นจะปั๊มอีกครั้ง เพื่อให้เส้นผ่าศูนย์กลางของกระป๋องเล็กลงและความสูงมากขึ้นตามต้องการ กระป๋อง 2 ชิ้นที่ผลิตโดยวิธีนี้จะมีความหนาเท่ากันตลอดทั้งตัว และก้นกระป๋องสามารถทนความดันและสุญญากาศในกระป๋องได้
                 
                      ตัวอย่าง กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มและรีดผนัง                    
3) กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มและรีดผนัง (drawn and wall ironed can หรือ DI can) โดยปั๊มครั้งแรก จะได้ถ้วยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับกระป๋องที่ต้องการ หลังจากนั้นผนังกระป๋องจะถูกรีดให้เบาลง และกระป๋องมีความสูงเพิ่มขึ้น (ขั้นตอนการผลิตแสดงดังรูป) กระป๋องประเภทนี้ตัวกระป๋องมีผนังบางกว่าก้นกระป๋อง สามารถทนความดันได้ แต่ทนสุญญากาศภายในกระป๋องไม่ได้ จึงนิยมใช้บรรจุเบียร์และน้ำอัดลม


                                  

                                                    
                              ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากโลหะได้แก่ กระป๋อง ปี๊บ ถัง และแผ่นเปลว อะลูมิเนียม

ฉลากฟิล์มหด (Shrink Label) article


                                                     


ฉลากฟิล์มหด
เป็นวิธีการทำฉลากสินค้าให้ขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะมีรูปร่างโค้งเว้า เมื่อสัมผัสกับความร้อนฟิล์มสามารถที่จะหดตัว เข้ากับพื้นผิวของภาชนะที่รูปร่างโค้งเว้าได้ดี
คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหดนั้นคือ สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก
ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความเด่น และดึงดูดการซื้อสินค้า .ฉลากฟิล์มหดนี้สามารถพิมพ์สอดสีด้านในและสอดสีด้านนอก(Shirk label) ฉลากฟิล์มนี้สามารถพิมพ์รูปภาพข้อความและใช้สีสันตามความต้องการ

ประโยชน์ : ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการเปิดใช้จากใครมาก่อน และช่วยในเรื่องความปลอดภัย

การใช้งาน อาทิ ความสวยความงาม เครื่องดื่ม แชมพู ผลิตภัณฑ์นม ชาเขียว เป็นต้นโครงสร้างวัสดุ
PVC , PET ,and OPS shrink film.


การใช้งานการใช้งานของฉลากฟิล์มหดนั้นจะมีอยู่ดังนี้
               
1. ฉลากฟิล์มรัดคอขวด (แคปซีล) รัดบริเวณคอขวดด้านบน มีสีสันสดใส ประหยัดเนื้อที่มองเห็นรายละเอียดสินค้าด้านในได้ชัดเจน ขวดอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้
                
                

2. ฉลากฟิล์มรัดตัวขวด เพิ่มความสวยงามแก่ตัวผลิตภัณฑ์ สีสันสดใส รูปแบบสวยงาม บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน เสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากล

                 

3. ฉลากฟิล์มหดรัดทั้งตัวขวด ครอบคลุมตัวบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยว กับตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน แสดงจุดเด่นของสินค้าด้วยโลโก้และใช้สีสันสดใส ดึงดูดความสนใจ ใช้การออกแบบกราฟฟิกเพื่อเพิ่มความสวยงาม

                                             

4. ฟิล์มหดสำหรับมัลติแพค คือมีสิ้นค้าหลายชิ้นในหนึ่งหน่วยใหญ่ ส่วนมากฉลากฟิล์มหดประเภทนี้จะใสทำให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในได้ และเคลื่อนย้ายสะดวก

ที่มา : http://www.packingsiam.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538991020&Ntype=7


แบบสรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางการออกแบบ
การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และฉลากบรรจุภัณฑ์
ตรา Sugahut น้ำกะทิมะพร้าว ผสม น้ำทุเรียน กระป๋องพร้อมดื่ม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558        เวลา 13.30 .
ผู้ประกอบการรายเดียว ประเภท อาหาร 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ
ชื่อ/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ให้ข้อมูล  Thitisan Phokintrakulsin
ตำแหน่งงาน  Business Developer  
ชื่อ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ Thitisan Phokintrakulsin
ข้อมูล ภาษาไทย ( Thai Information )
ชื่อที่ระบุเป็นผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย : บริษัทซูการ์ฮัทเทรดดิ้งจำกัด
ที่อยู่ สถานประกอบการ : 77/345 หมู่บ้านปัณฐิญา หมู่ที่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์สถานประกอบการ : 0-2733-6941
ข้อมูล ภาษาอังกฤษ ( English information )
ชื่อที่ระบุผู้ผลิต/จำหน่าย : Guangzhou Sugahut Trading Co., Ltd.
ที่อยู่ สถานประกอบการ :  77/345 Panthiya Moo 3 Bangseetong, Bangkrauy, Nontaburi 11130
โทรศัพท์สถานประกอบการ : 0-2733-6941
เบอร์มือถือส่วนตัวผู้ติดต่อ/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ : +66 2 929 1875
ที่อยู่อีเมลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์/ประสานงาน : thitisan@allideastudio.com
ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจปัจจุบันของสถานประกอบการ center@allideastudio.com
ที่อยู่เว็ปไซต์ทางธุรกิจของสถานประกอบการ http://www.sugahut.com/
วิธีการติดต่อ/สื่อสารที่สะดวก - ชื่อ Line ID - allideastudio
เริ่มประกอบการตั้งแต่ เมื่อ พ.ศ 2557
ตราเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหลัก(Trademark/Brand Name) คือ  “Sugahut
ไม่มี ไฟล์ต้นแบบอาร์ตเวิร์ค
2.ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา ศักยภาพ เครื่องดื่ม น้ำกะทิผสมทุเรียน กลิ่นทุเรียน (ตรา ซูกาฮัท)
     ผลิตภัณฑ์เดิมคือ เครื่องดื่ม น้ำกะทิผสมทุเรียน กลิ่นทุเรียน (ตรา ซูกาฮัท)
     ต้องการออกแบบพัฒนาด้านกราฟิกอัตลักษณ์เพื่อการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์
...........................................................................................................................................................
3.รายละเอียดข้อมูลสำหรับการพิมพ์ การสื่อสารและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย เครื่องดื่ม น้ำกะทิผสมทุเรียน กลิ่นทุเรียน (ตรา ซูกาฮัท)
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ(Product Name)  COCONUT MILK COCONUT MILK BEVERAGE WITH DURIAN FLAVOUR (SUGAHUT BRAND)    
WITH DURIAN FLAVOUR (SUGAHUT BRAND)    
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาจีน苏阁泰 椰奶加上榴莲
คำอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ( Product Info for Print)
Sugahut Mango plus Coconut Milk With Sugar
Type of product : Fruit Juice Beverage
Ingredients : Coconut Milk, Durian Puree, Sugar, Tartrazinecolor(E102),
Mono and Diglycerides(E471), Sucrose Ester(E473) Potassium metabisulphite(E224)
Country of Origin : Thailand
Production Date : Marked on the Bottom of the Tank (Year/Month/Day)
Expiration Date : Marked on the Bottom of the Tank (Year/Month/Day)
Storage : Store in cool, dry place, avoid direct sunshine.
General Agent in China : Guangzhou Sugahut Trading Co.,Ltd.
Add : No.404 3A/F Fuliqianxi Business Center
No.11 Xin Gang West Road Haizhu District,Guangzhou City
Tel:020-34246626
Picture is only for decorative purposes, but does not
represent the true nature of food ingredients.

苏阁泰榴莲椰汁饮料(加糖 )
产品类型:果汁饮料
配料:椰子汁,榴莲汁,白砂糖,食品添加剂(柠檬黄,单
双甘油 脂肪酸酯,蔗糖脂肪酸酯,焦亚硫酸钾)
原果汁含量10%
产国:泰国
产日期:标示于罐底(年//日)
质期(至):标示于罐底(年//日)
贮存条件:请置于阴凉干燥处,避免阳光直射
中国总代理:广州苏阁泰贸易有限责任公司
地址:广州市海珠区新港西路11404
电话:020-34246626     
图片仅用于装饰目的,不代表食品配料的真实属性。
ข้อความโฆษณา (Slogan)
ภาษาไทย  -
ภาษาอังกฤษ – Product of Thailand
สรรพคุณ/ความดี/ระดับคุณภาพของสินค้า (Benefit/grade/Level ) ไทย/อังกฤษ
Good Health
ส่วนประกอบที่สำคัญ( Ingredients) ไทย/อังกฤษ
Coconut Milk                               84.635%
Durian puree                                10.000%                 
Sugar                                         05.000%
Tartrazine color1%(E102)                00.200%
Mono and Diglycerides(E471)             00.100%
Sucrose Ester(E473)                       00.060%
Potassium metabisulphite(E224)        00.005%
ข้อมูลสำคัญประกอบตัวสินค้า/ข้อมูลทางโภชนาการ(Specifications/Nutrition information)
คุณค่าทางอาหารต่อหน่วยบริโภค (พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม)
Nutrition information
Items per          100ml   NRV%
Energy                229kJ      3%
Protien                    0g      0%
Fat                       2.6g      4%
Carbohydrate         7.5g     3%
Sugar                    7.4g
Sodium               20mg      1%
营养成分表
项目      100毫升(ml)   NRV%
能量         229千焦(kJ)    3%
蛋白           0(g)     0%
脂肪           2.6(g)     4%
碳水化合物     7.5(g)     3%
           7.4(g)              
            20毫克(mg)    1%
วิธีการใช้งานและการเก็บรักษา(Usage/Storage) ไทย/อังกฤษ
How to store Sugahut.
When shopping, pick up the Sugahut last, so it doesn't warm up while you fill your basket. Refrigerate at a temperature of between 10 °C and 20 °C as soon as possible after purchase, in order to drink Sugahut coconut milk as the best taste.
If stored in a cool, dry place, powdered Sugahut will keep for up to 1 year. Once the packageis opened, it should be used within a day.
ข้อมูลประวัติการผลิตสินค้า (History)
-
4.ตราสัญลักษณ์ละมาตรฐานต่างๆที่ได้รับและยังมีสิทธิ์อนุญาตการนำมาใช้
4.1 ทะเบียนฉลากยา(อย).สำหรับสินค้า   เครื่องดื่ม น้ำกะทิผสมทุเรียน กลิ่นทุเรียน
(ตรา ซูกาฮัท) COCONUT MILK BEVERAGE WITH DURIAN FLAVOUR (SUGAHUT BRAND)     หมายเลข 70-2-00155-1-003
4.2 เครื่องหมายฮาลาล สำหรับสินค้า     เครื่องดื่ม น้ำกะทิผสมทุเรียน กลิ่นทุเรียน
(ตรา ซูกาฮัท) COCONUT MILK BEVERAGE WITH DURIAN FLAVOUR (SUGAHUT BRAND) 
หมายเลข 53 D158 012 01 58
4.3.เครื่องหมายรหัสแท่ง (Bar Code) 13 หลัก EAN
สำหรับสินค้า เครื่องดื่ม น้ำกะทิผสมทุเรียน กลิ่นทุเรียน (ตรา ซูกาฮัท) COCONUT MILK BEVERAGE WITH DURIAN FLAVOUR (SUGAHUT BRAND)
เลขรหัส  |8|8|5|8|9|8|4|9|0|0|3|9|5|
4.4 เครื่องหมายรหัส QR

ข้อมูลอื่นๆที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้า หรือเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ออกแบบ logo + ฉลากติดกระป๋อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.2 cm
ออกแบบน้ำกะทิมะพร้าว ผสม น้ำทุเรียน ส่งออกจีน ขายที่จีน
อยากให้สื่อถึงความสด ใหม่ ดูเข้าสมัย สดชื่น อร่อย คนจีนชอบ
โดดเด่นบน shelf น่ากิน
logo สื่อถึง ความเป็นสินค้าที่มีที่มาจากธรรมชาติ เพราะสินค้าจะทำจากผลไม้
เช่น น้ำกะทิผสมทุเรียน น้ำมะพร้าว น้ำมะขาม น้ำจากลิ้นจี่ เพราะฉะนั้น logo ต้อง
สื่อถึงตัวจนของแบรนด์
5.ไฟล์ภาพประกอบและกราฟิกที่จำเป็นต้องมีและใช้พิมพ์บนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์จริง ผู้ประกอบการต้องมอบไฟล์ต่างๆ(ที่มีตามข้อ 4)ให้แก่ทีมที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อใช้ประกอบงานออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อไม่ให้ตราสัญลักษณ์และกราฟิกอัตลักษณ์เดิมที่มีใช้งานจริงของท่าน ไม่ผิดเพิ้ยน ซึ่งจะมอบคืนให้พร้อมต้นแบบใหม่ที่ได้ออกแบบให้ ไฟล์ที่จำเป็นใช้
จะส่งมอบไฟล์ต่างๆให้ทางอีเมล/line/ Online  Contact กับทีมที่ปรึกษา
 ดนุนัย พลศรี  Email :  dnunai.@gmail.com 
 6. ภาพรวมความต้องการงานออกแบบ (Design Brief)
กรุณาเลือกระดับภาพรวมของอารมณ์และความรู้สึกของท่าน ( )ที่ต้องการให้ออกแบบใหม่ (New Design)หรือ(  ) ใช้แบบตราสัญลักษณ์เดิม
การพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ( Re design)
Mood & Feel (อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการให้ออกแบบหรือพัฒนา) กรุณา เลือกกำหนดค่าระดับความต้องการสื่อสารจากค่าน้อยไปหามาก นับจากจุดกลาง ไปทางซ้ายหรือขวา ด้านใดด้านหนึ่ง ค่าระดับ 0 คือค่าเลือกที่เป็นกลาง

          ท่านต้องการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (
Printed Media) สื่อส่งเสริมการขาย ( Promotion Media) และสื่อการสร้างประสบการณ์ร่วมในตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ดังนี้คือ
( √ ) ต้นแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการ
( √ ) แบบสิ่งพิมพ์ ART WORK เพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการ
7.วิธีการขนส่ง วิธีการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้า
วิธีการจัดจำหน่าย ขายส่งต่อคนกลาง ส่งขายที่สาธารณะรัฐประชาชนจีน
มี ที่ทำการชื่อ บริษัทซูการ์ฮัทเทรดดิ้งจำกัด  
7.3 การซื้อ-ขาย / วิธีการจัดจำหน่ายในประเทศ/ การส่งออกต่างประเทศ
 โดยการ ดำเนินการเอง
 ผ่านทางออนไลน์ติดต่อผ่านอีเมล /facebook /เว็ปไซต์
URL http://www.sugahut.com/
7.4 ราคาจำหน่ายสินค้า
ราคา  ไม่ได้กำหนด      240 มิลลิลิตร ./ชิ้น / ขายส่ง
8.ปัจจุบันสภาพ /ปัญหาที่เกิดขึ้น /ความต้องการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
( Problem Situations / Swot Analysis)
          การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ ในฐานะของผู้ประกอบการ(ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์)


 (   ) ได้มอบ (  )ให้ยืมตัวอย่าง/สินค้า   ให้ทีมที่ปรึกษาเพื่อศึกษา-ออกแบบ จำนวน1รายการ คือ
1. ผลิตภัณฑ์เดิมคือ เครื่องดื่ม น้ำกะทิผสมทุเรียน กลิ่นทุเรียน (ตรา ซูกาฮัท)
10.วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ/สำนักงานขาย/สถานที่จัดจำหน่าย/หรือสถานที่เข้าร่วมปรึกษา และหรือแจ้งแนวคิด-ความต้องการพัฒนา-ให้เป็นโจทย์เพื่อการออกแบบพัฒนาไว้เพิ่มเติม
­
 
ชื่อผู้บันทึก  นายดนุนัย พลศรี วันที่ 22./ตุลาคม./2558
ลงชื่อ ดนุนัย พลศรี  ทีมงานวิจัย /ที่ปรึกษาด้านออกแบบพัฒนา
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ประกอบการ
ลงชื่อ  Thitisan Phokintrakulsin  ตำแหน่ง  Business Developer   

ผู้วิเคราะห์ข้อมูล : นาย ดนุนัย พลศรี

1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า
ชื่อสินค้า :
ประเภทสินค้า : อาหาร (เครื่องดื่ม)
สถานะผลิตภัณฑ์ : ของเหลว
สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาวอมเหลืองนวล
สิ่งผสม : น้ำกะทิ และ ทุเรียน
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ : ใช้สำหรับบริโภค (ดื่ม)
สีบรรจุภัณฑ์ กระป๋องอลูมิเนียม (สีเงิน) / และฝาดึงอลูมิเนียม (สีเงิน)
ขนาด/มิติ : ขนาดโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 cm สูง 13.5 cm
ผลิตโดย : บริษัทซูกาฮัทเทรดดิ้งจำกัด เลขที่ 77/345 หมู่บ้านปัณฐิญา หมู่ที่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2733-6941
HOMEPAGE : http://www.sugahut.com/
ส่วนประกอบ : น้ำกะทิ, เนื้อทุเรียน, น้ำตาล, สีทราทาซีน, โมโน และ ไดกลีเซอไรด์,ซูโครส เอสเธอร์ และโพแทสเซียม เมตาบิซัลไฟต์
รูปแบบการขาย : ขายส่งที่สาธารณะรัฐประชาชนจีน ราคา : -
น้ำหนัก / ปริมาตรสุทธิ : 1 กระป๋อง / 240 มล.
การนำส่งสินค้า : ขนส่งทางเรือ

2. โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์
เทคนิคการบรรจุ : ตวงผลิตภัณฑ์ฉีดใส่กระป๋อง
ขนาด / มิติ : ทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์เส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง 5.3 cm สูง 13.5 cm ฝาดึงลึก 2.5 cm กว้าง 1.5 cm รูห่วงกลางฝาดึง 1x0.7 cm ช่องเจาะสำหรับดื่มกว้าง 2x1.5 cm ฐานกระป๋องกว้าง 4.8
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ : สีเทาเงิน
บรรจุภัณฑ์ทำจาก : อลูมิเนียม Aluminium ปิดด้วยฉลากฟิลม์หด
การขึ้นรูปทรง : กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั๊มและรีดผนัง (drawn and wall ironed can หรือ DI can) โดยปั๊มครั้งแรก จะได้ถ้วยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับกระป๋องที่ต้องการ หลังจากนั้นผนังกระป๋องจะถูกรีดให้เบาลง และกระป๋องมีความสูงเพิ่มขึ้น

3.การออกแบบกราฟิก
ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : Offset Printing บนพลาสติก PET ฉลากฟิล์มหด (Shrink Film)
สี / จำนวนสีที่พิมพ์ : 4สี CMYK
โลโก : เป็นตัวอักษรภาษาจีนสีทองขอบดำเป็นคำว่า “苏阁泰” ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นคำว่า “Sugahat”สีน้ำเงินขอบขาว มีรูปนามธรรมคล้ายผลไม้สีทองขอบดำเป็นพื้นหลัง
ภาพประกอบ : ภาพลูกมะม่วงสุกสีเหลือง ภาพม่วงสุกหั่นเป็นเหลี่ยมช่องๆ, ภาพลูกมะพร้ามผ่าครึ่งให้เห็นเนื้อมะพร้าวเป้นสองซีก, ภาพเวคเตอร์รูปของเหลวสีขาวเหลืองถูกเท ภาพกราฟิกเวคเตอร์วงกลมทับซ้อนสีขาวเขียว เทคนิค ไล่กราเดียน ขอบเบลอฯ
พื้นหลัง : สีเหลือง ด้านล่างเป็นสีขาว (สื่อถึงกะทิ)
ข้อความบนฉลากสินค้า : COCONUT MILK MANGO PLUS ,Product Of Thailand,

苏阁泰香芒椰汁饮料(加糖)
产品类型:果汁饮料
配料:椰子汁,芒果汁,白砂糖,食品添加剂(柠檬黄,单
双甘油脂肪酸酯,蔗糖脂肪酸酯,焦亚硫酸钾)
原果汁含量≥10%
原产国:泰国
生产日期:标示于罐底(年/月/日)
保质期(至):标示于罐底(年/月/日)
贮存条件:请置于阴凉干燥处,避免阳光直射
中国总代理:广州苏阁泰贸易有限责任公司
地址:广州市海珠区新港西路11号404房
电话:020-34246626
图片仅用于装饰目的,不代表食品配料的真实属性。คำอธิบายข้อมูลบนฉลากสินค้าและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
หมายเลข 1 คือ ข้อความ-กราฟิกอัตลักษณ์แสดงชื่อยี่ห้อสินค้า
หมายเลข 2 คือ ชื่อสินค้า “COCONUT MILK”
หมายเลข 3 คือ ภาพกราฟิกเวคเตอร์สีขาว เขียวเทคนิค ชาโดว์
หมายเลข 4 คือ ภาพกราฟิกแรสเตอร์รูปมะม่วงสุก และ มะพร้าวผ่าให้เห็นเนื้อในสองซีก
หมายเลข 5 คือ ภาพกราฟิกแรสเตอร์รูปของเหลวสีขาวเหลืองกำลังเท
หมายเลข 6 คือ ข้อความแจ้งน้ำหนักสุทธิ
หมายเลข 7 คือ ข้อความขยายส่วนผสม (รสชาติ)
หมายเลข 8 คือ สัญลักษณ์ Good Health
หมายเลข 9 คือ ภาพกราฟิกเวคเตอร์แสดงรหัสแท่งของสินค้า
หมายเลข 10 คือ สติ๊กเกอร์ แจ้งข้อมูลสำคัญของสินค้า เป็นภาษาจีน
หมายเลข 11 คือ ภาพพื้นหลังสีเหลืองตัดขาว
หมายเลข 12 คือ ข้อความข้อมูลทางโภชนาการ เป็นภาษาจีน

ศึกษาโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
โดยใช้ Google Sketch Up
SKETCH

No comments:

Post a Comment