Training Project R.3 RESULT

ส.3 การสรุปผล RESULT

“มุมมอง ที่1 ด้านซ้ายเฉียง”ที่มา : ดนุนัย พลศรี


“มุมมอง ที่2 ด้านขวาเฉียง”ที่มา : ดนุนัย พลศรี

“มุมมอง ที่3 ด้านหลังซ้าย”ที่มา : ดนุนัย พลศรี“มุมมอง ที่4 ด้านซ้าย”ที่มา : ดนุนัย พลศรี

“มุมมอง ที่5 ด้านหน้าตรง (V-Ray Render)”ที่มา : ดนุนัย พลศรี

Mock up Creation การสร้างตัวต้นแบบสำหรับนำเสนอ

“การขัดทำความสะอาดเอาสีออก” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

        นำกระป๋องน้ำอัดลมมาขัดด้วยกระดาษทรายน้ำเพื่อเอาสีออก โดยค่อยๆขัดจนเหลือแต่ของสี ของวัสดุอลูมิเนียม

“ทำการปิดส่วนที่ไม่ต้องการโดนสี”ที่มา : ดนุนัย พลศรี

        ใช้เทปใสปิดส่วนฝาและ ส้วนก้นกระป๋องโดยกะขนาดให้พอเหมาะ ใช้คัดเตอร์ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก (ส่วนที่ต้องพ่นสี)

“การพ่นสีเคลียร์สีขาว”ที่มา : ดนุนัย พลศรี 

 ใช้สีสเปรย์สีขาวด้าน พ่นเป็นพักๆ ให้ปิดส่วนที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมด ประมาน 3 ครั้ง นำไปตากแดด 

“การขัดทำความสะอาดเอาสีออก” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

         เมื่อแห้งแล้วแกะส่วนที่ไม่ต้องการออกจะได้กระป๋องสีขาวล้วนไว้สำหรับติดฉลาก

“การติดฉลาก”ที่มา : ดนุนัย พลศรี

        ปรินท์ฉลากด้วยสติกเกอร์ใสระบบ ดิจิตอล 4 สี ปิดทับด้วยสติกเกอร์ใสอีกชั้น กำหนดตำแหน่งมาร์คสำหรับติด จากนั้นติดสติ๊กเกอร์ให้เรียบสนิดกับกระป๋อง แล้วใช้ไฟแช็คลนรอบๆส่วนที่จะให้ติดกระป๋อง (แบบฉลากฟิล์มหด)

“นำไปให้อาร์ตไดเรคเตอร์ ตรวจเช็คความเรียบร้อย”ที่มา : ดนุนัย พลศรี

        นำไปให้ผู้ควบคุม ตรวจ เป็นอันสำเร็จขั้นตอนการสร้าง ม็อคอัพจำลอง ของจริง

Product Comparision

“นำไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาด” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

“นำมาถ่ายเปรียบเทียบกับผลิตเดิม” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

Advertising Shoot
“ภาพแสดงการนำไปใช้โฆษณา” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

Corporate Identity Manual

“รถขนส่ง” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

“หมวกแก๊ป” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

“เสื้อเชิ้ต” ที่มา : ดนุนัย พลศรี

No comments:

Post a Comment